De ware CO2 uitstoot check

Wat is nou de ware CO2 uitstoot van een elektrische auto? Want iedereen weet dat een elektrische auto indirect ook CO2 uitstoot. Onder indirecte uitstoot valt het productieproces van de elektrische auto’s waarbij CO2 vrijkomt. Verder valt de uitstoot van het produceren van stroom onder indirecte uitstoot. Terwijl de bekende WLTP-uitstootnorm elektrische auto’s wel als CO2 zero certificeert.

Zowel voor- als tegenstanders van elektrische auto’s komen steeds met nieuwe claims over de CO2-impact van elektrische auto’s. We hebben eerder ook een indicatieve berekening van de besparing voor het milieu op de website geplaatst. Omdat we er van overtuigd zijn dat een autovakantie met een elektrische auto gegarandeerd beter is voor het milieu.

CO2 uitstoot van een elektrische auto?
Meten = weten

Goed nieuws voor iedereen die het milieu een warm hart toedraagt. Het is namelijk wel mogelijk om de CO2 die een elektrische auto uitstoot te meten. Dit is mogelijk doordat je zeer nauwkeurig kunt meten hoe de elektriciteit in een land is opgewekt.

Hierdoor is het mogelijk om te bepalen hoeveel CO2 een auto tijdens het rijden indirect uitstoot. De website ElectricityMap geeft bijna real-time inzicht in hoeveel gram CO2 er vrijkomt per geproduceerde kWh elektriciteit. Dit berekenen zij door energiebronnen te analyseren, zoals kernenergie, wind- en zonne-energie, kolen, biomassa, et cetera.

De cijfers van de CO2 uitstoot lopen erg uiteen in Europa. Het valt bijvoorbeeld op dat een elektrische auto die in Frankrijk is opgeladen een vele malen lagere uitstoot heeft. Ook een in Noorwegen aan de laadpaal gekoppelde elektrische auto heeft een lagere uitstoot doordat de energie veelal opgewekt is in waterkrachtcentrales.

Je elektrische auto opladen in Nederland is toch nog vrij schadelijk, want wij staan op de 63ste plaats qua uitstoot. Voor één kWh stoten wij 449 gram CO2 uit.

Opladen over de grens voor een lagere CO2 uitstoot van een elektrische auto?

Moeten we dan nu allemaal over de grens gaan opladen om zo het milieu te steunen en minder indirecte uitstoot te produceren met een elektrische auto? Het antwoord daarop lijkt ons ‘nee’.
Wel blijkt het dat Nederland er niet als beste uitkomt. Onze zuiderburen in België doen het namelijk een stuk beter met 261 g CO2 per kWh. En Frankrijk is vele malen beter zoals gezegd met slechts een uitstoot van 66 g CO2 per kWh. Onze grote buurman Duitsland produceert 311 g CO2 per kWh en in Polen (waar men nog veel stroom opwekt met kolencentrales) komt 634 g CO2 vrij per kWh.

Deze cijfers laten feitelijk zien dat elektrisch rijden nóg beter voor het milieu is wanneer de productie van elektriciteit een lage CO2-uitstoot heeft. Kortom, wanneer er meer elektrische auto’s rondrijden in Europa en we in lijn met het klimaat-akkoord de CO2-uitstoot naar beneden brengen, dan gaan onze elektrische auto’s ook steeds beter voor het milieu worden. Het is in die zin dus een kwestie van tijd voor een steeds lagere CO2 uitstoot van een elektrische auto.

Daarnaast is het positief te weten dat wanneer je op vakantie in Frankrijk, België of Duitsland aan een laadpaal staat je bij het vervolg van je rit indirect minder uitstoot produceert dan bij een vergelijkbare laadsessie in Nederland. Zo verklein je steeds een beetje van je ecologische voetafdruk! En daarmee draag je bij aan een duurzame autovakanties.

Door storm een lagere CO2 uitstoot van een elektrische auto?

Wanneer er een storm is en er hoge windsnelheden zijn, dan kan dat indirect bijdragen aan een lagere CO2 uitstoot van een elektrische auto. Want doordat de windmolens aanzienlijk meer windenergie opwekken is de indirecte uitstoot lager voor elektrische auto’s.